StructoBlend

Beschrijving

StructoBlend

StructoBlend 3 in 1 concept van P. Bos veevoeders.
Achtergrond:
1: Met de huidige genetica zijn structuur en vezels belangrijk voor een optimale maag- en darmgezondheid.
2: Een aantal voeringrediënten zijn minder goed bestand tegen de hoge temperaturen van het persproces.
3: De energiekosten voor het persen van voer zijn hard opgelopen en besparing hierop is goed voor het milieu en de voerkosten van de varkenshouder.

Wat is het idee? Een uniek, compleet voer voor zeugen en vleesvarkens wat bestaat uit een mengsel van 50% gepelleteerd en 50% ongepelleteerd voer.

Waarom?
1. Kostenbesparing
We besparen 50% van de energiekosten die benodigd zijn bij het persen. Daarnaast wordt het eindproduct goedkoper en bespaart de varkenshouder 2 euro per afgeleverd vleesvarken door lagere voerkosten.

2. Betere benutting van nutriënten
Een aantal ingrediënten zijn minder goed bestand tegen de hoge temperaturen in het persproces (bijv. fytase en de van nature aanwezige vitamines). Ook zijn er ingrediënten die al eens eerder verhit zijn geweest. Deze ingrediënten voegen we toe aan het ongeperste deel. Het geperste deel bevat met name de granen zoals tarwe, wat een betere ontsluiting geeft door de hoge perstemperaturen.

3. Structuur
P. Bos beschikt over een walsenstoel met ADM. Hiermee kunnen we de deeltjesgrootte per grondstof in-line meten en bepalen. De gewalste grondstoffen worden toegevoegd aan het ongeperste deel, zodat deze structuur behouden blijft. Uit proeven is gebleken dat de nieuwe genetica varkens behoefte hebben aan deze structuur, en dit de (darm)gezondheid ten goede komt.

Wat is het voordeel voor de varkenshouder?
– Kostenbesparing van 2 cent voerkosten per kilogram groei.
– Een positieve invloed op de maag- en darmgezondheid en het voorkomen van maagzweren en oplopers.
– Betere benutting van ingrediënten zorgt voor betere technische resultaten.
– Rust op het bedrijf wat leidt tot een structureel lagere uitval.

Media

Deel op Social Media

Scroll naar top