DUOSEP: bronaanpak mestafvoersystemen

Beschrijving

Door een goed beloopbaar en mest doorlaatbaar rooster in combinatie met bronaanpak door de snelle mestafvoer is het mogelijk om de emissies van methaan, ammoniak, geur en stof te reduceren. Wij hebben 3 principes die we toepassen.

De eerste is DUOSEP-S, waarbij de S staat voor het uit de stal spoelen van de mest, met verse mest. Bij dit systeem passen we meerdere goten toe, om zo een klein mogelijk emitterend oppervlak te hebben. We voeren hierbij dus 2 stromen de stal uit: de eerste stroom bestaat uit feces en urine en de tweede stroom met name morswater en reinigingswater.

Het tweede systeem is het DUOSEP-K systeem. Hierbij wordt de feces naar 1 zijde met een klepel afgevoerd en wordt de urine en andere waterige fracties naar de andere zijde afgevoerd. Bij dit systeem hebben we ook twee afvoerstromen, echter worden hier alle vloeistoffen apart van de feces afgevoerd.

Het laatste systeem is het DUOSEP-V systeem, waarbij we meerdere vakken maken en deze apart kunnen afvoeren. Hierbij kunnen we per vak kiezen of deze dus met name feces bevat of een waterige fractie. Aanvullend wordt bijvoorbeeld mestgoot koeling en eventueel spoelen van de goten toegepast.
Alle feces stromen zijn bij uitstek geschikt voor vergisting. Er is minder dan 10% verloren gegaan, terwijl bij normale mest er vaak slechts nog 10% achter is gebleven.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin