Geschiedenis

Dutch Pork Expo is een nieuw vakevent dat haar oorsprong vindt in de voormalige Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) Hardenberg en Venray. LIV is verdwenen na ruim 20 jaar. Dutch Pork Expo in Venray en Dutch Poultry Expo in Hardenberg zijn twee nieuwe nationale vakevents, gericht op één deelsector, die antwoord geven op de uitdagingen die spelen in de pluimvee- en varkenshouderij.

Mede vanwege de schaalvergroting is het aantal veehouderijbedrijven gekrompen, waardoor het bezoekerspotentieel van de voormalige LIV gestaag is gedaald. De krimp in het aantal bedrijven gaat niet gepaard met een krimp van de omzet van de gehele sector. De Nederlandse landbouw is gegroeid tot de 2e landbouwexporteur wereldwijd, de productiviteit is toegenomen. Met Dutch Pork Expo bedienen we de (inter)nationale varkenssector in Nederland, Vlaanderen, Nordrhein Westfalen en Niedersachsen. Met de potentie van bijna 24.000 bedrijven. Voor jou betekent het vergroten van het werkgebied (NL, BE en DE), 6x meer bezoekerspotentieel.

Dutch Pork Expo 2021
Scroll naar top